Posjeta studenata UDGStudentkinje II godine Fakulteta za dizajn i multimediju UDG u okviru predmeta Tekstil 2 u posjeti SIMTEX-u.
Hvala Naci i Ješki na gostoprimstvu i dragocjenim informacijama!
Utisci se vide na ozarenim licima!