Svileni crni šal sa resama
Svileni crni šal sa resama. Na šalu izvezeni stilizovani elementi zlatoveza sa crnogorske nošnje. Elegantan, otmen,poseban sa ljubalju pravljen za posebnog umjetnika.