Ženska crnogorska košulja- Ženska crnogorska košulja (bijela, krem)
- (pamuk-lan)
- Atelje Kralj
- Spoj tradicije i modernog.
- Zadržana jaka osnova tradicionalnog,poznata ošvica,pomiješano sa već prepoznatljivim štepomi pečatom naših dizajnera

 

Ženska košulja sa vezom
Motiv veza izdvojen detalj veza sa crnogorske nošnje
Kružići, lozice, cvetići